Bishop Jonathan Ferriol, Christmas, Church of Christ, 4th Watch, PMCC 4W, Meditation

True Peace

“Glory to God in the highest heaven and peace on earth to people He favors” Luke 2:14 Peace of men and by men is fleeting. It’s elusive and fragile, at best. That’s not the kind of peace which is of God and by God. The peace that God gives is radically superior compared to that of world (John 14:27). World …

Tunay na Pasko, Tunay na Kapayapaan

“At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila’y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka’t narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting …