Pasko, Christmas, Surer Word, Church of Christ, 4th Watch, PMCC 4W, Meditation

Dapat bang Ipagdiwang ang Pasko?

Ang salitang Pasko o Christmas ay nagmula sa Old English word na Cristes maesse na ang ibig sabihin ay Mass of Christ. Kaya sa salitang ito, kapag sinabing Christmas, hindi ito tumutukoy sa kapanganakan ni Cristo kundi doon sa Mass na ginawa para sa Kanya. Ito ay sinasabing nangyari noong December 25, 354 A.D. At ito ang unang pagbanggit sa …

Tunay na Pasko, Tunay na Kapayapaan

“At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila’y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka’t narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting …

Dapat bang Ipagdiwang ang Pasko?

Ang salitang Pasko o Christmas ay nagmula sa Old English word na Cristes maesse na ang ibig sabihin ay Mass of Christ. Kaya sa salitang ito, kapag sinabing Christmas, hindi ito tumutukoy sa kapanganakan ni Cristo kundi doon sa Mass na ginawa para sa Kanya. Ito ay sinasabing nangyari noong December 25, 354 A.D. At ito ang unang pagbanggit sa …