Apostle Arsenio Tan Ferriol, Missionary, Church of Christ, 4th Watch, PMCC 4W, Meditation

2018 International Missionary Day

Batangas District Churches Conclude Final Quarter of the Year through Area Fellowship November 18, 2019 The Pentecostal Missionary Church of Christ (4th Watch) held its International Missionary Day on January 14, 2018 at the AATF Complex in Malagasang, Imus City, Cavite.   The annual gathering is the church’s first major event every year. The timing is such as to remind …

Maging Tagatupad ng Salita

MAGING TAGATUPAD NG SALITA Tayo ay inaakay ng salita ng Dios na tuparin at ipamuhay ang Kanyang mga salitang ating narinig. Ito ang kalagayang ibig ng Dios na maabot natin. “Sapagka’t kung ang sinoman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin: Sapagka’t minamasdan niya ang kaniyang …