Bagong Taon, Bagong Buhay

By Bishop Resting Zonio Ang pagbabago ng buhay ay hindi sapagkat tayo ay nahaharap o nalalapit na sa bagong taon. Gayundin, kaya lamang magbabago ay sapagkat mayroon tayong mahal sa buhay na nais nating pagbigyan at marami pang ibang kadahilanan. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi tumatagal at kadalasan ay bumabalik sa dati, at nagiging malala pa. Ang pagbabagong …

Tunay na Pasko, Tunay na Kapayapaan

“At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila’y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka’t narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting …