Family Lessons for Christmas

Christmas is an occasion that most families took forward to. During Christmas, the bond of family is celebrated, strengthened and mended. If couples have been quarreling and squabbling, the reconcile and make peace with one another. Brothers who are at odds bury their hatchets and reconcile. Frayed relationships are refreshed and renewed. Christmas indeed is a celebration of the family …

The People with Hope

By Apostle Arsenio T. Ferriol We can divide people into two kinds: those with hope and those without it. Those who are separate from Christ are without hope “Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world” …

Tunay na Pasko, Tunay na Kapayapaan

“At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila’y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka’t narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting …